ISO 27001 certificering behalen

Wat is de ISO 27001 certificering?

De ISO 27001 certificering is een internationale norm die betrekking heeft op uw informatiebeveiliging. Hierin staat centraal hoe u hier als organisatie mee omgaat. Door deze certificering krijgen uw klanten de garantie dat hun informatie veilig is. Hierin is het belangrijk dat de veiligheid controleerbaar is. Want dat is namelijk wat de ISO 27001 certificering inhoudt. De ISO 27001 bestaat uit een uitgebreide set van afspraken en protocollen. Deze maakt het inzichtelijk wat uw leverancier of gegevensverwerker uitvoert. Ook wordt hierin duidelijk wat er wordt gedaan om uw informatie te beveiligen. Informatie is namelijk zeer belangrijk voor het voortbestaan van uw organisatie.

De eisen van ISO 27001

De ISO 27001 standaard bestaat uit eisen waaraan het managementsysteem qua informatiebeveiliging moet voldoen. In de standaard worden de eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd informatiebeveiligingssysteem gespecificeerd. Hierin worden dan ook de algemene bedrijfsrisico’s van uw organisatie in kaart gebracht. Door middel van deze standaard worden de stappen vastgelegd die genomen zijn. Daarnaast wordt hierin duidelijk welke protocollen gevolgd moeten worden om uw informatie volledig te beschermen. Hierdoor komen kwaadwillenden nooit aan uw informatie. Het schept ook eenduidigheid en helderheid in het beleid voor informatiebeveiliging.

Duidelijkheid

Aan de hand van de ISO 27001 certificering begrijpt iedereen het doel en wat er nodig is om de doelen met betrekking tot uw informatiebeveiliging te behalen. Hierdoor wordt helderheid gecreëerd in de verantwoordelijkheden en verhoudingen tussen de gegevensverwerker, de klanten en de dienstverlener. Door de ISO 27001 standaard kunt u ervan uitgaan dat de leverancier aan alle vereiste normen voldoet voor informatiebeveiliging. Klanten hebben hierdoor een goede houvast om de strategie te bepalen voor hun informatiebeveiliging. Daarnaast wordt de certificering regelmatig en onaangekondigd gecontroleerd door een extern en gespecialiseerd auditbureau. Deze controles zijn zeer belangrijk.

De ISO 27001 certificering behalen

Wilt u de ISO 27001 certificering behalen? Hiervoor dient u een managementsysteem op te zetten en implementeren. Deze moet uiteraard voldoen aan de eisen van de ISO 27001 norm. Het handboek en op welke manier de organisatie deze gebruikt, wordt gekeurd door een gecertificeerde instelling. Slaagt u voor de toets? Dan krijgt uw organisatie voor 3 jaar het ISO 27001 certificaat. Natuurlijk wordt door de gecertificeerde organisatie jaarlijks getoetst of er nog voldaan wordt aan de eisen van de ISO 27001 norm.

Meer dan 120.000 mensen sterven aan de gevolgen van een slecht binnenklimaat

De Wereldgezondheidsorganisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er in Europa jaarlijks meer dan 120.000 mensen sterven aan de gevolgen van een slecht binnenklimaat. Deze organisatie dringt dan ook bij de Europese Unie aan om hiervoor maatregelen te treffen. De lucht in kantoren is soms zo slecht dat het te vergelijken is met lucht langs een drukke snelweg. Ondanks dat dit al jaren zo is, wordt er maar weinig aan gedaan. Het is daarom nu echt tijd om hier stappen in te ondernemen. Want de gezondheid van uw medewerkers staat voorop.

Doorgeslagen in het isoleren

We zijn een beetje doorgeslagen in het isoleren van panden. Door het goede isoleren komt er maar weinig frisse lucht binnen. De afgelopen jaren is er dan ook voornamelijk energiebesparend gekeken naar gebouwen. Echter is gezonde binnenlucht nog belangrijker dan energie besparen. Het is dan ook een uitkomst dat de Wereldgezondheidsorganisatie nu aan de bel trekt. Maar dat neemt niet weg dat we ook energie moet besparen. Er moet een goede balans komen tussen energie besparen en een goede luchtkwaliteit. Dit moet zo gebeuren dat er niet allerlei gezondheids- en comfortproblemen gecreëerd worden.

De luchttoevoersystemen

Uit onderzoek blijkt dat de toevoersystemen van buitenlucht de grote boosdoener zijn. Deze veroorzaken namelijk vervuilde lucht. Deze toevoersystemen laten vervuilde lucht naar binnen, zonder dat er goed geventileerd wordt. Hierdoor gaat de luchtkwaliteit dan ook snel achteruit. Een slechte luchtkwaliteit kan er zelfs voor zorgen dat de kwaliteit van de werkzaamheden van uw medewerkers negatief beïnvloed wordt.

Schone lucht

De regels over voldoende schone lucht die in het bouwbesluit staan, moeten verruimd worden. Dit zal dan ook bijdragen aan meer schone lucht op kantoor. Maar u kunt op kantoor ook zelf het verschil maken. Zet bijvoorbeeld wat vaker de ramen op kantoor open en laat wat frisse lucht binnen.

Schakel een professioneel bedrijf in om uw binnenklimaat te regelen

Dat toevoersystemen van buitenlucht vaak de boosdoener zijn van een slecht binnenklimaat op kantoor, is gelukkig te verhelpen. Een professioneel bedrijf kan ervoor zorgen dat uw toevoersystemen perfect werken. Hierdoor krijgen u en uw medewerkers voldoende schone lucht binnen op kantoor. Daarnaast kan een professioneel bedrijf er voor zorgen dat uw toevoersystemen efficiënter werken. Maar waar vindt u nu zo’n bedrijf dat dit voor u kan realiseren? Wij gingen op onderzoek uit en vonden HHTB. Dit bedrijf is zeer ervaren en zorgt er ook daadwerkelijk voor dat u op kantoor voldoende frisse lucht binnen krijgt.

Een kantoor voor de kleine ondernemer

Een professioneel adres als kleine ondernemer

Elke ondernemer is ergens gestart en het komt dan ook nog weleens voor dat ondernemers starten vanuit huis. Wanneer de onderneming groeit en er meer klanten komen, is het fijn om professioneel over te komen. Ondanks dat het werken vanuit huis goedkoop is, heeft uw huis niet de uitstraling van een professioneel en zakelijk pand. U heeft de wens om professioneel over te komen, maar u heeft niet altijd een kantoor nodig? Er is gelukkig is een uitkomst om de kosten hiervan toch te beperken. Wanneer u tegenwoordig gebruik wilt maken van een kantoor hoeft u deze niet te huren voor de hele maand. Tegenwoordig is er namelijk de mogelijkheid van een virtual office. Hierbij kunt u tijdelijk gebruik maken van de vele kantoorruimtes die een virtual office biedt.

Toch professioneel overkomen met een virtual office

Ondernemers die vanuit huis werken, hebben vaak de wens om toch zakelijk en professioneel over te komen. Een huisadres voldoet echter niet aan deze omschrijving. Toch is er voor u een middenweg. U kunt namelijk kiezen om gebruik te maken van een virtual office. Op een virtual office worden al uw postzaken netjes geregeld en verwerkt. Daarnaast bent u gevestigd in een mooi, zakelijk en representatief pand. Hierdoor komt u naar uw klanten professioneel over.

Lage kosten in vergelijking met een vast kantoorpand

Voor de kleinere ondernemers is het een zeer grote stap om een fysiek kantoor te nemen. Denk alleen al aan de maandelijkse kosten die u hiervoor moet dragen. Wanneer u kiest voor een virtual office beperkt u de kosten, terwijl u toch een zakelijke uitstraling heeft. Daarnaast kunt u bij een virtual office kiezen uit meerdere locaties. Zo vindt u precies dat adres dat past bij uw wensen.

Het vinden van een aanbieder van een virtual office

In Nederland zijn er vele aanbieders van een virtual office. Door een ruim aanbod kunt u kiezen uit locaties door heel Nederland. Voor kleine ondernemers is niet alleen de locatie belangrijk maar ook de kosten. Want u wilt natuurlijk betaalbaar zakelijk overkomen. Maar hoe kiest u nu een betrouwbare aanbieder van een virtual office? Om u de moeite te besparen, gingen wij op onderzoek uit en vonden de aanbieder van ADD Business Point. Dit is een betrouwbare, betaalbare en professionele aanbieder van virtual offices. Wij hopen u met dit blog geholpen te hebben met het vinden van uw ideale virtual office.

Het veranderen van de regels voor payrollbedrijven door de PvdA

Als oppositiepartij de regels voor payrollbedrijven veranderen

De PvdA probeerde als regeringspartij de regels voor payrollbedrijven te vervangen. Echter, het lukte deze partij toentertijd niet. Nu gaat de PvdA als oppositiepartij het nogmaals proberen deze regels te veranderen. De vraag is dan ook of dit nu wel gaat lukken?

Initiatiefwetsvoorstel

In samenwerking met de SP en GroenLinks komt de Partij van de Arbeid nu met een initiatiefwetsvoorstel waarin geschreven staat dat payroll-werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden dienen te krijgen als personeel dat vast in dienst is bij ditzelfde bedrijf. Het blijft namelijk hetzelfde kantoor, hetzelfde werk en dezelfde lunchruimte, maar niet iedereen werkt hier onder dezelfde voorwaarden. Gijs van Dijk (PvdA Kamerlid) geeft aan dat hij dit wil veranderen.

Ongeveer 200.000 mensen werkzaam via payroll

Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 mensen werkzaam via een bedrijf dat de payroll verzorgt. Deze mensen zijn dan in dienst van een payroll-bedrijf en dit bedrijf leent de mensen die bij hen in dienst zijn weer aan andere bedrijven uit. Hierdoor hoeft de inlener zich geen zorgen te maken over de cao en sociale premies. Echter is er met payroll-bedrijven geen collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met de vakbonden. Dit maakt het mogelijk om voor de werkgever het loon uit te betalen dat hij of zij maar wil. Hierdoor ontstaan er verschillende arbeidsvoorwaarden, terwijl hetzelfde werk wordt uitgevoerd. De reden hiervoor is dat de één werkt via payroll en de ander een vast arbeidscontract heeft.

Het ontduiken van arbeidsvoorwaarden

De werkgeversorganisatie en vakbonden hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat payrollconstructies voorkomen moeten worden om arbeidsvoorwaarden te ontduiken. Een deel hiervan is gerealiseerd met de Wet werk en zekerheid door minister Lodewijk Asscher. Hiermee kregen werknemers van een payrollbedrijf dezelfde bescherming bij ontslag als werknemers die vast in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf. In 2014 wilde de Tweede Kamer verdere stappen ondernemen. Toen werd de wens geuit dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers van gewone werkgevers en die van payrollbedrijven gelijk getrokken moesten worden. Echter is deze wens nooit werkelijkheid geworden.

De initiatiefwet is een eerste stap naar een eerlijke arbeidsmarkt

De PvdA zit nu in de oppositie, net als Groenlinks en de SP. Hierdoor wordt het mogelijk voor de linkerflank om een soort bond te sluiten. Er wordt aangegeven dat de initiatiefwet een belangrijke stap is richting een arbeidsmarkt die voor iedereen eerlijk is. Blijf dus als ondernemer de ontwikkelingen volgen op het gebied van payroll. En kies als ondernemer voor een betrouwbaar en eerlijk payrollbedrijf. Wij hebben voor u voorwerk gedaan en vonden een payrollbureau dat betrouwbaar is en zich aan de regelgeving houdt. Wij vonden J&M Personeelsdiensten.

Waarom een virtueel kantoor een uitkomst is

Wat houdt een virtueel kantoor precies in?

Wanneer er door bedrijven gesproken wordt over een flexibele kantoorruimte, hebben zij het eigenlijk over een virtueel kantoor. Hierbij neemt de ondernemer een zakelijk adres af. Ook kan een bedrijf hierbij gebruik maken van een telefoonservice. Vaak is het ook nog eens mogelijk om als bedrijf met een virtueel kantoor gebruik te maken van ruimtes voor vergaderingen. Het is maar net wat het bedrijf wenst.

De voordelen van een virtueel kantoor

Ten eerste kunt u met een virtueel kantoor enorm besparen op de kosten. Zo heeft u geen hoge huur die bij een fysiek kantoor komt kijken. Ook hoeft u dan geen kantoorruimte te kopen. Zo heeft u voor lage kosten toch een zakelijk adres en komt u als bedrijf professioneel over. Zoals u merkt biedt een virtueel kantoor vele voordelen. De voordelen voor u opgesomd:

 • Besparing op een fysiek adres
 • Toch een zakelijk adres wanneer u deze nodig heeft
 • Mogelijkheid tot gebruik vergaderruimtes

Beginnende ondernemers

Voor beginnende ondernemers die in het begin elk “dubbeltje op zijn kant moeten leggen” is een virtueel kantoor een uitkomst. Zo kunnen zij zich in het begin richten op hun core business zonder al te veel uitgaven te hebben aan een virtueel kantoor. Ook kan dit een opstap zijn om in de toekomst wel een fysiek kantoor te kopen of te huren, als u dan de financiële middelen heeft. Dit kan natuurlijk noodzakelijk worden als u door de groei van uw bedrijf personeel moet aannemen. Vaak kunnen aanbieders van virtuele kantoren ook fysieke ruimtes verhuren als u dit nodig heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld een paar keer per week klanten ontvangen op een fysiek kantoor. Dan hoeft u niet meteen definitief een kantoorruimte te huren, maar hoeft u dit alleen te huren op de dagen dat u dit nodig heeft.

Wilt u een virtueel kantoor huren?

Wilt u goedkoop gebruik maken van de voordelen zonder al te veel kosten te maken? Kies dan voor de oplossing van een virtueel kantoor. Er zijn veel bedrijven die deze virtuele kantoren aanbieden. Ook kunnen zij uw postzaken voor u regelen. Een voorbeeld van een betrouwbaar en goed bedrijf dat deze virtuele kantoren aanbiedt is ADD Business Point. Kijk eens op uw gemak of een virtueel kantoor in uw situatie een oplossing is.

Voordelen en nadelen van payrolling

Wat zijn de voordelen en nadelen van payrolling?

Als u kiest voor payrolling dan zijn er vele bedrijven die dit voor u kunnen uitvoeren. Maar wat kunt u nu eigenlijk verwachten als u kiest voor payrollen? Een payrollbedrijf neemt uw werknemers in dienst. Hierdoor wordt het payrollbedrijf dan ook juridisch werkgever. Doordat de juridisch werkgever het payrollbedrijf wordt, neemt deze ook alle risico’s van u over op het gebied van arbeidsrecht. Deze neemt de volgende administratieve handelingen van u over:

 • Het verzorgen van de arbeidsovereenkomsten
 • Loondoorbetalingen
 • Verzekeringen
 • Verwerking CAO- en wetswijzigingen

Wat u zelf moet blijven doen

U blijft als de opdrachtgever altijd verantwoordelijk voor de belangrijkste zaken. Hierbij kunt u onder andere denken aan het aannemen van werknemers. Ook bepaalt u zelf de hoogte van de salarissen. Het uitvoeren van beoordelingsgesprekken blijft natuurlijk ook tot uw takenpakket behoren. Zo ziet u dat de normale gang van zaken hetzelfde blijft.

Waarom payrolling?

Iedere organisatie die werkt met personeel kan gebruik maken van payrolling. Het wordt voor u makkelijker, de flexibiliteit wordt vergroot en zo zijn er nog meerdere redenen om te kiezen voor payrolling. Zo scheelt het u ook heel veel administratief werk. Heeft u werk voor een langere periode of een korte periode? In beide gevallen kunt u gebruik maken van payrolling.

De voordelen om voor payrolling te kiezen

Als u definitief kiest voor payrolling zijn hier vele voordelen aan verbonden. Wij geven u hieronder een aantal voordelen van payrolling:

 • Er wordt een vast tarief gerekend
 • U ontvangt geen facturen meer van bijvoorbeeld de Belastingdienst
 • U heeft vooraf al een goed overzicht van personeelskosten
 • De financiële administratie wordt zeer inzichtelijk
 • Uw personeel kan rekenen op het payrollbedrijf

Payrolling is een ware uitkomst voor bedrijven

Door gebruik te maken van payrolling kunt u altijd gebruik maken van kennis die altijd up to date is. Als u personeel in dienst neemt en het allemaal zelf regelt, dient u altijd rekening te houden met wet en regelgeving. Een payrollbedrijf is hier altijd van op de hoogte. Ook zal de administratieve rompslomp beperkt worden. Waardoor u zich echt kunt richten op uw core business. Zo ziet u, er zijn vele redenen om te kiezen voor payrolling.

Wat te doen nu de werkgeversrisico’s toenemen?

Een nieuw Sociaal Akkoord voor werkend Nederland

Met de invoering van het Sociaal Akkoord in 2013 steeg de angst voor ondernemend Nederland. De werkgeversrisico’s groeiden alleen maar. Hierdoor durfde niemand meer werknemers in dienst te nemen. Om ondernemers, en dan met name de kleine bedrijven en flexwerkers, te ondersteunen, is er in juli 2017 een nieuw Sociaal Akkoord geopperd. Het doel? Meer zekerheid en minder risico. Maar was payroll al niet een prettige oplossing voor voldoende flexibiliteit voor de werknemer en meer zekerheid voor de werkgever?

Zo leidden verplichtingen ondernemers naar payroll

In het Sociaal Akkoord van 2013 werden werkgevers steeds meer verplicht werknemers door te betalen. Bij ziekte, bij het ontslagrecht. In de ogen van werkgevers werkelijk altijd. Of er nou werkzaamheden verricht worden of niet. Het is heel goed te begrijpen dat werkgevers liever geen mensen meer in dienst nemen! Immers, een ondernemer wil groeien. Het uitbetalen van niet-werkende krachten draagt daar niet aan bij. Deze verplichtingen vergroten juist eerder het risico op een faillissement. Dat was de reden voor de totstandkoming van het nieuwe Sociaal Akkoord, gepresenteerd door Ondernemend Nederland.

Standpunten in het nieuwe Sociaal Akkoord

Het uitgangspunt van het nieuwe Sociaal Akkoord is de risico’s voor werkgevers te verkleinen. Zo staan er concrete voorstellen in voor de versoepeling van het ontslagrecht en het terugbrengen van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Daarnaast wordt geopperd de ontslagvergoeding te limiteren op maximaal twee maanden loon bij ontslag. Deze voorstellen moeten ervoor zorgen dat bedrijven weer mensen in dienst gaan nemen. Maar nou duurt het vaak een zeer lange tijd voordat een voorstel aangenomen wordt en in werking wordt gezet. Waar kunnen bedrijven nu voor kiezen als ze behoefte hebben aan werkkrachten? De oplossing ligt in payroll.

Voordelen van payroll

Payroll biedt de voordelen van bovenstaand Sociaal Akkoord, maar zonder de verplichtingen en risico’s voor de ondernemer zelf. Immers, bij payroll is het payrollbedrijf de juridische werkgever van de werknemer. Eventuele doorbetalingen bij ziekte betaalt het payrollbureau in plaats van de ondernemer. Verder biedt payroll u als ondernemer de volgende voordelen:

 • U bent minder geld kwijt dan aan een boekhouder
 • U ontvangt geen facturen als er niet gewerkt wordt
 • U behoudt altijd de regie en inzicht over uw administratie
 • U bent verlost van administratieve lasten, tijdsdruk en stress
 • U houdt meer tijd en energie over voor uw eigen core business

Wachten op veranderingen of kiezen voor payroll?

Blijf als ondernemer niet zitten wachten op eventuele veranderingen. Kies nu alvast voor de zekere en betaalbare oplossing. Kies voor payroll! Bekijk of er in uw regio een payrollbedrijf zit dat u kan helpen aan een prettige constructie voor u en/of uw medewerkers. Dan bent u als ondernemer risicovrij, maar geniet u wel van gedreven werknemers!

Zet een slot op je bedrijfsdata

Het wordt zo langzamerhand wel steeds belangrijker om je bedrijfsdata te beveiligen. Enerzijds door de toenemende onzorgvuldigheid van medewerkers, anderzijds door de komst van GDPR (General Data Protection Regulation). Deze Europese wet gaat in in mei 2018 en stelt strenge eisen aan databeveiliging en beleid. Als je als bedrijf niet voldoet aan deze eisen, riskeer je zeer hoge boetes.

Medewerkers gaan onzorgvuldig om met bedrijfsdata

Bedrijven hebben onvoldoende controle over databeveiliging doordat medewerkers er onzorgvuldig mee omgaan. Medewerkers slaan data op in clouddiensten en delen deze met anderen.  Ook worden gegevens lokaal opgeslagen om thuis verder te kunnen werken. Het percentage medewerkers dat zich daaraan schuldig maakt kan wel oplopen tot 50%. Je zult dus behoorlijk strenge regels moeten opstellen en moeten handhaven om dit gedrag te veranderen.

 

 Wat is de General Data Protection Regulation?

Met de komst van de ‘General Data Protection Regulation (GDPR)’, die ingaat in mei 2018, worden strengere eisen gesteld dan nu uit oogpunt van de WBP (wet Bescherming Persoonsgegevens). Onderdelen van deze wet:

 1. Van toepassing zowel binnen als buiten Europa
 2. Bewerk je meer dan 5000 persoonsgegevens dan ben ver verplicht tot het aanstellen van een DPO (data protectie officer)
 3. Je bent verplicht tot het instellen van audits
 4. Privacy is leading en richtlijn bij alles wat je doet
 5. Er moet nog explicieter toestemming worden verstrekt tot het gebruik van gegevens
 6. Boetes voor overtredingen kunnen oplopen tot 1.000.000 euro (of 2% van de jaaromzet als dit bedrag hoger is).

In dit artikel wordt breder ingegaan op de wet. Let op de wet is nog niet definitief maar je doet er verstandig aan om nu al voorbereid te zijn.

Zet nu al een slot op je bedrijfsdata

Je doet er dus niet onverstandig aan om te beginnen met het inventariseren van jouw risico’s. Zet een slot op je bedrijfsdata en begin met strenger worden!

Meer ondernemerstips? Volg mijn blog!

Lokaal je bedrijf promoten

Google weet tegenwoordig steeds beter lokaal relevante resultaten te vertonen als je zoekt naar een dienst, product of bedrijf. Daarmee kan je lokaal je bedrijf promoten. Als je wilt dat jouw bedrijf vooraan wordt getoond in de zoekresultaten van Google dan heb ik een paar handige tips voor je verzameld.

Hoe kan Google jouw locatie herkennen?

Google weet de locatie van jou als internetgebruiker prima te herkennen. Dat doen ze op een aantal manieren. Allereerst gebruiken ze daarvoor het IP adres van jouw internetverbinding. Vaak is je internetadres te koppelen aan je adres. Google je via je telefoon, dan geeft je telefoon met behulp van GPS jouw locatie door. Dat is handig want als je op pad bent wil je natuurlijk niet lokale resultaten van je thuisadres, maar lokale resultaten van waar je op dat moment bent. Bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een restaurant. De laatste mogelijkheid is via jouw google account. Steeds meer mensen hebben een Google account om te mailen, bestanden of foto’s op te slaan. Via allerlei slimme koppelingen, weet Google dus prima je locatie te bepalen. Onderin de Google pagina, zie je welke locatie Google gebruikt. Hier zie je de locatie staan.

lokaal je bedrijf promoten

Wat doet Google met jouw locatie

Google gebruikt jouw locatie om je relevante lokale zoekresultaten te presenteren. Als je in Amsterdam bent en zoek naar een restaurant, dan wil je restaurants in Amsterdam vinden. En niet in Maastricht. Datzelfde geldt als je op zoek bent naar een kapper, een fietsenwinkel en ga zo maar door. Google probeert daarmee relevanter te zijn. En zo gebruik je Google meer. En omdat jij Google meer gebruikt, kunnen ze natuurlijk ook weer meer advertenties verkopen. Ook die advertenties verkoopt Google aan de hand van jouw locatie. Dus als een adverteerder alleen maar wil adverteren aan mensen die op dat moment in Amsterdam zijn, dan kan dat. Zelfs de advertenties zijn zo meer relevant voor jou als bezoeker. In tegenstelling van wat men vaak nog denk, toont Google dus in elke locatie andere zoekresultaten in Google.

Hoe kan je nou lokaal je bedrijf promoten?

Om lokaal je bedrijf in Google  te promoten zijn er een aantal mogelijkheden:

 1. Google Maps
 2. Google Adwords
 3. Google Zoeken
 4. Google Mijn Bedrijf

Behalve de 2e optie, zijn al deze mogelijkheden gratis. Maar hoe word je nou vertoond in Google Maps, Google Zoeken an met je Google mijn bedrijfsvermelding?

Gevonden worden met Google Mijn bedrijf

Om met je bedrijf gevonden te worden, moet je eerst een vermelding aanmaken in Google Mijn bedrijf. Dat doe je door je aan te melden via deze link. Met Google Bedrijf kan je al jouw gegevens beheren op 1 plek. Tegenwoordig kan je zelfs aanbieden posten via Google Mijn Bedrijf. In het artikel Promoot je bedrijf met Google Posts! wordt op een handige manier uitgelegd hoe je dat moet doen.

Gevonden worden in Google Maps

Om met je bedrijf gevonden te worden in Google Maps, moet je eerst je Google Mijn Bedrijfsvermelding activeren. Vaak krijg je dan een kaartje toegestuurd van Google om te verifiëren of het wel echt je adres is. Zo voorkomt google fraude met locaties. Daarna is het van belang om in zoveel mogelijk (lokale) bedrijfsgidsen vermeld te worden. Dat moet dan wel met exact hetzelfde adres, dus op dezelfde wijze ingevoerd.

Gevonden worden in Google zoeken

Om lokaal vindbaar te worden in google als bijvoorbeeld loodgieter, timmerman of slotenmaker moet je heel wat meer doen. Het is sowieso noodzakelijk dat jij je bedrijf aanmeldt bij Google Maps en een Google Mijn Bedrijf aanmelding regelt. Daarnaast is het van belang dat jij je website optimaliseert. Dat betekent dat je adres duidelijk is vermeld op je website en zelfs voorzien is van de juiste structured data mark-up. Dat maakt het Google makkelijker te begrijpen dat je echt in de plaats bent gevestigd, die op je website staat. Daarnaast is het van belang dat je links verkrijgt naar je website, zodat Google kan begrijpen dat jouw website belangrijker is dan die van je concurrent. Al met al zijn er zo’n 200 factoren van belang, maar met een beetje werk is het prima mogelijk om je website lokaal in de top 10 te krijgen. Je kan dat werk ook uitbesteden, bijvoorbeeld met een SEO abonnement. Zo concentreer jij je op de zaken waar je goed in bent.

Wat levert Lokale promotie op?

Als jij lokaal je bedrijf wil promoten, legt dat je geen windeieren. Veel mensen zoeken lokaal, bewust of onbewust. Lokaal je bedrijf promoten maakt je zichtbaar in je directe verzorgingsgebied. Zonder lange reistijden aan het werk en zonder al te veel geld te besteden aan marketing. Immers lokale marketing is gerichter en goedkoper. Wij geven je daarom mee als ondernemerstip om zeker je bedrijf lokaal te promoten in Google!

Let op valse facturen!

Ondernemers worden om de haverklap bestookt met valse facturen. De meeste voorkomende facturen zijn van jaarlijkse bijdragen voor bijvoorbeeld de KVK, je domein, KPN of anderszins. De facturen zijn nauwelijks van echt te onderscheiden en gaan over een klein bedrag. Ondernemers met weinig tijd, betalen vaak de factuur omdat ze geen tijd hebben om te controleren en om er snel van af te zijn. Een waar goudmijntje dus voor ondernemers.

Voorbeelden van valse facturen

Elke maand verschijnen er nieuwe valse facturen, ook wel spookfacturen genoemd. Enkele voorbeelden zijn:

 • Office Intel
 • Office Smart
 • Xpressoffice
 • Ipta
 • Trademark publication service
 • Advertentiebank
 • KVK
 • NL Domein Host
 • Webdomein Noord
 • Registratie

De facturen zijn nauwelijks van echt te onderscheiden. Elke maand verschijnen er weer nieuwe valse facturen. Via deze website kan je alle spooknota’s checken. Superhandig en het bespaart je veel geld.

Let op valse facturen