Categoriearchief: Cybercrime

Zet een slot op je bedrijfsdata

Het wordt zo langzamerhand wel steeds belangrijker om je bedrijfsdata te beveiligen. Enerzijds door de toenemende onzorgvuldigheid van medewerkers, anderzijds door de komst van GDPR (General Data Protection Regulation). Deze Europese wet gaat in in mei 2018 en stelt strenge eisen aan databeveiliging en beleid. Als je als bedrijf niet voldoet aan deze eisen, riskeer je zeer hoge boetes.

Medewerkers gaan onzorgvuldig om met bedrijfsdata

Bedrijven hebben onvoldoende controle over databeveiliging doordat medewerkers er onzorgvuldig mee omgaan. Medewerkers slaan data op in clouddiensten en delen deze met anderen.  Ook worden gegevens lokaal opgeslagen om thuis verder te kunnen werken. Het percentage medewerkers dat zich daaraan schuldig maakt kan wel oplopen tot 50%. Je zult dus behoorlijk strenge regels moeten opstellen en moeten handhaven om dit gedrag te veranderen.

 

 Wat is de General Data Protection Regulation?

Met de komst van de ‘General Data Protection Regulation (GDPR)’, die ingaat in mei 2018, worden strengere eisen gesteld dan nu uit oogpunt van de WBP (wet Bescherming Persoonsgegevens). Onderdelen van deze wet:

  1. Van toepassing zowel binnen als buiten Europa
  2. Bewerk je meer dan 5000 persoonsgegevens dan ben ver verplicht tot het aanstellen van een DPO (data protectie officer)
  3. Je bent verplicht tot het instellen van audits
  4. Privacy is leading en richtlijn bij alles wat je doet
  5. Er moet nog explicieter toestemming worden verstrekt tot het gebruik van gegevens
  6. Boetes voor overtredingen kunnen oplopen tot 1.000.000 euro (of 2% van de jaaromzet als dit bedrag hoger is).

In dit artikel wordt breder ingegaan op de wet. Let op de wet is nog niet definitief maar je doet er verstandig aan om nu al voorbereid te zijn.

Zet nu al een slot op je bedrijfsdata

Je doet er dus niet onverstandig aan om te beginnen met het inventariseren van jouw risico’s. Zet een slot op je bedrijfsdata en begin met strenger worden!

Meer ondernemerstips? Volg mijn blog!